Strategie
PRŮBĚH SPOLUPRÁCE
Co všechno se bude dít během naší společné tvorby
 1. Home
 2. >
 3. Než začneme spolupracovat
 4. >
 5. Průběh spolupráce

Díky osvědčeným strategickým nástrojům a poradenství a managementu založeném na datech pomáháme firmám nacházet nové zdroje marže, hledat nebo vytvářet nové konkurenční výhody a zlepšovat jejich postavení na trhu a celkovou konkurenceschopnost.

Nabízíme jediné řešení, které je vždy díky volbě vhodných nástrojů a postupů přizpůsobeno potřebám konkrétního klienta a konkrétní situace. Nejčastější problémy, s nimiž se u klientů setkáváme, najdete na stránce Nejčastěji řešené problémy.

Průběh spolupráce

Spolupráci dělíme do dvou samostatných celků:

 • Analýza výchozího stavu
 • Poradensko/manažerská spolupráce

Analýza výchozího stavu

Je podmínkou úspěšné spolupráce. Nejdříve je třeba zjistit všechny problémy, které vedou k tomu, že některý z klíčových ukazatelů neodpovídá představám majitelů nebo vedení firmy. Málokdy je příčina pouze jedna. Naopak téměř vždy jde o různě spletitou síť příčin různého charakteru (vnějších i vnitřních). Nejčastější problémy, s nimiž se u klientů setkáváme, najdete na stránce Nejčastěji řešené problémy.

Analýza výchozího stavu je časově jasně ohraničený projekt se samostatným rozpočtem. Obvykle trvá 1 – 2 měsíce. Jeho výstupem jsou konkrétní zjištění a navržené změnové projekty, jež povedou k požadovaným výsledkům. Ty si klient může řešit/řídit sám nebo ve spolupráci s námi.

Poradensko/manažerská spolupráce

Druhou fází (celkem) je následná práce na konkrétních změnách vycházejících z analýzy. Náš úkol zde může sahat od minima (občasné konzultace manažerům změn) až přes intenzivnější poradenskou práci, kdy jsme často v kontaktu s manažery změn a pomáháme jim změny prosadit až po roli interim manažerskou, kdy konkrétní změnové projekty pro klienta vedeme sami a na určitý čas se začleňujeme do struktury firmy.

Tyto projekty jsou podle množství změn, které je potřeba realizovat, středně až dlouhodobé. Doba realizace se pohybuje od čtvrt roku po zhruba dva roky. Nemají dopředu jasně daný časový rámec (lajcky řečeno spolupracujeme tak dlouho, dokud není dosaženo cíle). Financován je daný projekt formou stanovené fixní měsíční odměny (případně doplněné o success fee).

Jak postupujeme

 • Zadání projektu

  Rámcové nastínění cílů a "startovní čáry", na které začínáme

 • Analýza firmy a trhu

  Snaha zjistit, co všechno by nám mohlo pomoci či bránit v naplnění cílů

  Analýza firmy a trhu

 • Definice (odhalení) klíčových výzev

  Výsledek analýzy je soupis pozitivních i negativních aspektů, které je třeba využít či vyřešit, aby se firma posunula dál

 • Výběr projektů s největšími dopady

  Výběr konkrétních změnových projektů k řešení a návrh postupu zajišťujícího úspěch

  Výběr projektů s největšími dopady

 • Realizace změnových projektů

  Poradenská či manažerská práce na vybraných projektech

 • Pravidelné vyhodnocení

  Pravidelné setkání s top managementem a hodnocení průběhu spolupráce, případně korekce

  Pravidelné vyhodnocení

AŤ UŽ JE VÁŠ CÍL JAKÝKOLI, SPOLUPRÁCI VŽDY ZAČÍNÁME BEZPLATNOU VSTUPNÍ ANALÝZOU

Analýza má formu setkání s majitelem či CEO firmy, případně s dalšími členy managementu. Zabere maximálně půl dne, je zdarma a nevyplývají z ní pro vás žádné závazky či povinnosti. Pomáhá nám poodkrýt všechny možné výzvy, které by mohly bránit splnění vašich strategických cílů a naplnění společného cíle spolupráce.

ČERPEJTE INSPIRACI

Líbí se vám naše články? Odběratelům našeho newsletteru dáváme vědět, když se objeví nový. Aby mohli načerpat inspiraci pěkně za čerstva. Nebojte, nic jiného v newsletteru není. Víme, že firemní novinky nikoho nezajímají. Proto posíláme pouze obsah, který má pro čtenáře skutečnou hodnotu.

© Copyright - Brand Hub s.r.o. - 2016 - 2024