1. Home
 2. >
 3. Zásady ochrany osobních údajů

Co jsou to cookies

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení či používání stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na Váš počítač. Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů včetně elektronických obchodů.

Na co využíváme cookies na tomto webu

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na Váš počítač umísťuje. Podle jejich trvanlivosti lze rozdělit na dvě kategorie:

 • Krátkodobé (session cookie) zůstávají ve vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává, je lze rozdělit na dvě kategorie:

 • Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
 • Cookie třetích stran (third party cookie) jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí.

Jaké cookies používáme na tomto webu

 • Technické (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. uložení zvolené jazykové verze
 • Google Analytics (třetí strany, dlouhodobé) používáme, abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit. V nástroji Google Analytics používáme tu část analytických funkcí, které neshromažďují údaje potřebné k profilování uživatelů webu (věk, pohlaví, zájmy, IP adresa apod.).

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už na Vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies na Váš počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Kromě výše uvedených cookies standardně nezpracováváme žádné další osobní údaje. Výjimku tvoří následující případy:

 • Přihlášení k odběru našeho newsletteru – uchováváme pouze váš e-mail (jiný údaje ani nelze při přihlašování k newsletteru do formuláře vložit), a to pouze za účelem zasílání Vámi objednaného e-mailového newsletteru.
 • Kontaktování nás formou e-mailu – je-li to účelné (například pro účely komunikace ohledně potenciální zakázky či podobné), uchováváme vaši e-mailovou adresu a osobní údaje, které jste v e-mailové komunikaci uvedli (například v podpisu či patičce e-mailu apod.). Tyto údaje jsou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení záležitosti, ohledně níž nás kontaktujete, a nejsou využívány pro žádné další účely.
 • Jste-li naším klientem, pak uchováváme údaje, které umožňují realizovat vámi objednané služby či nákup vámi objednaných (a námi dodávaných) produktů – tedy kontaktní údaje, případně další kontakty, které jste nám v rámci obchodního styku dobrovolně poskytli.

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel

Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k naší společnosti coby správci následující instituce:

 • Poskytovatel hostingových služeb.
 • Poskytovatel e-mailingového řešení pro rozesílku našeho newsletteru.
 • Účetní kancelář.
 • Advokát.
 • Mobilní operátor.
 • Poskytovatelé analytického software pro anonymizovanou analýzu webu.
 • Poskytovatel CRM řešení.
 • Poskytovatelé různého software, který využíváme pro naše analytické a poradenské služby.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

 1. Máte právo nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké Vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme.
 2. Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku.
 3. Máte právo na to, abychom přestali Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).