Při své práci se startupy v rámci různých akceleračních a inkubačních programů se jako mentor a konzultant strategického marketingu snažím pomoci týmům maximalizovat šanci na úspěch. Za celou dobu svého působení nejen v rámci startupové scény, ale i u standardní firemní klientely jsem identifikoval některé z oblastí, jež se ukázaly jako důležité, ne-li přímo klíčové pro úspěch (nejen) nově vznikající podnikatelské jednotky. V dnešním článku si povíme o první takové oblasti, kterou osobně u podnikatelských subjektů považuji za jednu z nejdůležitějších. Je jí oblast poslání, vize a jejího napojení na strategické řízení a plánování. 

Na otázku vize a poslání se ptám u většiny svých klientů i u startupových projektů, které mentoruji. Při odpovědích je hezky vidět rozdíl mezi startupem a již fungující firmou. Zatímco startupoví podnikatelé jsou na začátku své cesty a často nemají nic jiného než právě vizi, ostřílení podnikatelé se při mé otázce často domnívají, že chci vidět ona typická klišé, která jsme si tak nějak zvykli uvádět na korporátních webových stránkách, asi proto že to tak dělají i sousedé.

A zde narážím na typický neduh práce s vizí a posláním. Z výborných nástrojů seberozvoje a strategického řízení firem se staly bezduché věty, které si firmy nechávají vymýšlet u copywritterů, aby tak říkajíc dobře zněly. Že jde o zcestný přístup, si uvědomuje málokdo z nich. Proč? Protože vize a poslání nejsou dvě marketingové proklamace, jež dáváme na firemní materiály, abychom vypadali hezky. Jde o naprosto zásadní nástroje firemních lídrů. Jde o nosné myšlenky, které podnikatele a jeho tým každý den donutí zvednout zadek a jít něco dělat. Ano, mnozí namítnou, že tímto nástrojem jsou peníze a potřeba uživit sebe či svou rodinu. Jenže abych uživil svou rodinu, vždy můžu nastoupit do nějaké práce, měsíc co měsíc si odkroutit svých 160 hodin a o nic víc se nestarat. Když už se lidé rozhodnou jít do podnikání, často je (alespoň ze začátku) žene nějaká nosná myšlenka světlé budoucnosti – vize.

A o tom to celé je. Když se startupy řešíme vizi a poslání, zpravidla mají jasnou představu, proč vlastně vznikají. Jen netuší, že se s touto představou dá dále pracovat a že se může stát hnacím motorem prvotního růstu a rozvoje, je-li s ní správně naloženo. Velmi dobře se nad touto otázkou zamýšlí Stephen Covey, který v případě vize mluví o prvním a druhém vytváření. Vize je nástroj prvního vytváření, kdy nejprve něco stvoříme v hlavě, abychom to následně zhmotnili do reality ve vytváření druhém. Jak říkají mnozí myslitelé a lídři, vše začíná myšlenkou čili obrazem nějaké možné budoucnosti, která je ideálně lepší než současný stav – vizí.

Na mnoha podnikatelích, kteří už jsou v byznysu delší dobu a začínají vyhořívat, je hezky vidět, jak tzv. ztratili svou vizi. Tedy ztratili obraz firmy, kterou si vysnili vybudovat. A nyní už jen pracují z čisté setrvačnosti, přičemž jejich úroveň motivace a energie pomalu ale jistě slábne. Úkolem mnoha konzultantů, koučů a na osobní úrovni i terapeutů je následně tuto ztracenou vizi najít a vrátit podnikatele zpět do sedla. Proto je nutné nad vizí uvažovat nikoli na úrovni korporátní, ale na úrovni osobní, protože ona byla impulzem člověka či skupiny lidí, aby danou společnost založili či začali podnikat jako odborníci na volné noze.

To samé platí o poslání. Stejně jako do založení byznysu jdeme s tím, že máme více či méně jasnou představu o tom, jak bude vše vypadat, až budeme hotovi (nebo bychom alespoň měli mít), standardně víme, proč firma vzniká. A teď nemyslím ten důvod, který mluví o naplněné kapse majitele. Je to sice zcela legitimní důvod, ale zároveň ten poslední, který bude zajímat zákazníka přemýšlejícího o tom, jestli má vytáhnout svou peněženku či nikoli. Důvod vzniku byznysu, jeho poslání, musí být relevantní pro zákazníka. Pokud firma vzniká z důvodu, který si nenajde dostatek příznivců z řady zákazníků, nepřežije. Je to tak očividné a logické, že se skoro stydím o tom na těchto řádcích psát. Na druhou stranu je to ve startupech tak opomíjená oblast, že je zmínka o ní naprosto legitimní.

Abych tady jen nehořekoval nad špatným přístupem (nejen) českých podnikatelů, nabídnu také nástroj, s nímž pracujeme v naší poradenské společnosti a v menší míře také v prostředí startupů a s nímž přišel známý motivační speaker Simon Sinek. Tímto nástrojem je tzv. zlatý kruh neboli trojice klíčových otázek pro každý byznys, jejichž nastavené pořadí je snad ještě důležitější – a totiž Proč? Jak? Co? Jak Simon trefně poznamenává, většina podnikatelů a firem řeší pouze otázku „Co?“, tedy co nabídneme trhu, jaký produkt či službu chceme prodávat. O něco více prozíravé společnosti se zabývají také otázkou „Jak?“. Snaží se tedy definovat a inovovat maximální výhody pro zákazníka skrze způsob, jakým svůj byznys dělají. Špičkový produkt je pro ně samozřejmostí a svou konkurenční výhodu hledají právě v tom, jak se staví k byznysu, jak se staví ke svým produktům a hlavně, jak se staví k zákazníkům. Tím ovšem nekončíme. Jen velmi malá hrstka společností, shodou okolností ta nejúspěšnější, řeší otázku „Proč?“, tedy proč dělají to, co dělají. Jaký vyšší smysl má mít jejich práce? Proč by měli ještě za rok existovat? Proč by měli zajímat své okolí a zákazníky? Zodpovězením těchto tří otázek způsobem, který vychází ze srdce zakladatele či zakladatelů byznysu, nikoli z jejich hlavy, pokryjete jak poslání (proč), tak vizi (jak a co).

Správně, vize a poslání jsou otázkou srdce, nejde je „vymyslet“ a říct, takhle to bude, protože se mi to líbí. Výsledek práce na vizi a misi by s vámi měl vnitřně souznít, protože jde o myšlenky, které mají dále podporovat oheň ve vás a pomáhat vám překonávat těžké chvíle, které při budování vlastního byznysu zcela jistě nastanou. Až na nich budete pracovat, myslete na to, že netvoříte marketingové žvásty pro vyvěšení na web, ale že se snažíte definovat, proč se vlastně pouštíte do rizika spojeného s podnikáním a chcete trávit dlouhé hodiny budováním byznysu a jak má tento byznys vypadat, až budete hotovi. Dejte si tu práci s prvním, myšlenkovým, vytvářením, aby to druhé, reálné, mohlo být o to jednodušší.