Management
HLOUBKOVÁ DIAGNOSTIKA
FIRMY
READ MORESHOP NEW IN
  1. Home
  2. >
  3. Strategické analýzy
  4. >
  5. Hloubková diagnostika firmy

Podrobně a nezávisle zmapujeme všechny výzvy a problémy ve vaší firmě a odhalíme prostor pro zlepšení.

Každý podnikatel vidí svou firmu lépe než odpovídá skutečnosti

K vaší firmě nemáme žádný vztah. Netrávili jsme tisíce hodin jejím budováním. Proto si neneseme emocionální a citovou zátěž, která by nám bránila objektivně vidět problémy a výzvy, kterým vaše firma čelí.

Díky tomu jsme schopni odhalit všechny klíčové nedokonalosti a přijít včas s návrhem, jak je řešit. Aby vaše firma mohla dál nerušeně růst a prosperovat.

Výstupy diagnostiky

Výstupem zhruba měsíční intenzivní práce ve firmě je analytická zpráva popisující všechna klíčová zjištění. Hlavní součástí této analytické zprávy jsou však i návrhy řešení. Vybrané návrhy jsou v rámci realizace po konzultaci s vedením firmy rozpracovány do konkrétních projektů.

Jak diagnostika probíhá

Analýza trvá zhruba měsíc, kdy maximum času trávíme fyzicky ve firmě nebo pomocí online meetingů mapujeme stav firmy. Snažíme se pochopit dynamiku firmy a mluvit s co nejvíce zainteresovanými lidmi. Abychom si udělali co nejkomplexnější obrázek a byli schopni získané poznatky vyhodnotit ve vzájemném kontextu.

Po cca. třech týdnech strávených ve firmě zpracováváme zhruba týden analytickou zprávu a soubor doporučení. Po vypracování zprávy následuje půl až celodenní workshop se zadavatelem a klíčovými stakeholdery. Na tomto workshopu rozebereme veškerá zjištění a domluvíme se na tom, která opatření chce klient realizovat. Ty následně do jednoho týdne od workshopu zpracujeme do projektového plánu.

Co díky diagnostice získáte

  • Získáte nezávislý pohled na fungování své firmy.
  • Odhalíme již probíhající či latentní problémy a krize.
  • Přineseme vám konkrétní výčet opatření, která odstraní nalezené problémy nebo alespoň zmírní jejich dopady.
  • Pomocí návrhů a projektových plánů vám pomůžeme se zahájením kroků vedoucích k nápravě.

Investice

Cena analýzy začíná na 80 000 Kč bez DPH. Odvíjí se od velikosti firmy, počtu stakeholderů (manažerů, oddělení, týmů apod.) a celkově stráveného času na realizaci analýzy.

AŤ UŽ JE VÁŠ CÍL JAKÝKOLI, SPOLUPRÁCI VŽDY ZAČÍNÁME VSTUPNÍ ANALÝZOU

Analýza má formu setkání s majitelem či CEO firmy, případně s dalšími členy managementu. Zabere maximálně půl dne, je zdarma a nevyplývají z ní pro vás žádné závazky či povinnosti. Pomáhá nám poodkrýt všechny možné výzvy, které by mohly bránit splnění vašich strategických cílů a naplnění společného cíle spolupráce.

ČERPEJTE INSPIRACI

Líbí se vám naše články? Odběratelům našeho newsletteru dáváme vědět, když se objeví nový. Aby mohli načerpat inspiraci pěkně za čerstva. Nebojte, nic jiného v newsletteru není. Víme, že firemní novinky nikoho nezajímají. Proto posíláme pouze obsah, který má pro čtenáře skutečnou hodnotu.

© Copyright - Brand Hub s.r.o. - 2016 - 2024