Interim management
ANALÝZA TRHU
A KONKURENCE
Je dobré znát herní prostředí, jeho trendy a protihráče
READ MORESHOP NEW IN
 1. Home
 2. >
 3. Strategické analýzy
 4. >
 5. Analýza trhu a konkurence

Zmapujeme pro vás klíčové konkurenty, jejich produktovou nabídku a propagaci. A hlavně – porovnáme je s vámi a také mezi sebou navzájem. Zmapujeme trendy vašeho oboru a trhu a doporučíme, jak je využít. Zjistíte, jak vaši konkurenti propagují svou činnost a produkty, co dělají dobře a co špatně. Doporučíme, v čem se inspirovat a jak využít jejich slabiny ve váš prospěch.

Jaké jsou výstupy analýzy

Výstupy jsou následující:

 • Zpracovaná analýza ve formě prezentace, která vám zůstává jako podklad pro další strategické rozhodování. Součástí prezentace jsou veškerá doporučení, jak se ke zjištěným faktům postavit a jak je promítnout do další strategické, taktické a operativní práce.
 • Workshop – na něm probereme zjištěné výstupy a společně rozebereme naše doporučení k další činnosti.

Jak analýza konkurence probíhá

Na úvodním setkání nabereme vstupní informace. Pokusíme se poznat vás a vaši nabídku a dohodnout se na konkurentech, jež zahrneme do analýzy. Následně se pustíme do prvních kroků a vytvoření struktury vaší analýzy (zhruba týden od zahájení práce). Po této fázi následuje druhá schůzka, na které si ujednotíme, že jdeme správným směrem a veškeré vstupy od vás jsme správně pochopili. Následně již proběhne práce na kompletní analýze (délka od 3 do cca. 8 týdnů). Po dokončení analýzy následuje půl až celodenní workshop (dle rozsahu výsledků analýzy), na kterém společně probereme veškerá zjištění a návrhy, jak s nimi dále pracovat.

Co s analýzou konkurence získáte

 • Zjistíte, jak se profiluje a prezentuje konkurence. Jakou používá propagaci, na jakých kanálech, v jaké míře, s jakým efektem apod.
 • Zjistíte, jaké má konkurenční výhody a jak s nimi dokáže pracovat v komunikaci.
 • Zjistíte, kam podle zjistitelných indicií směřuje další vývoj trhu, na němž působíte.
 • Zhodnotíme, jak je na tom váš trh z pohledu konkurenčnosti a rizik příchodu nových konkurentů a doporučíme bariéry, které lze budovat, abyste možnost vstupu do trhu zkomplikovali.
 • Doporučíme vhodné změny v komunikaci, produktové nabídce, odlišení od konkurence a pozicování na trhu.

Investice

Cena analýzy začíná na 80 000 Kč bez DPH. Odvíjí se od velikosti firmy a jejího portfolia a především od počtu analyzovaných konkurentů.

AŤ UŽ JE VÁŠ CÍL JAKÝKOLI, SPOLUPRÁCI VŽDY ZAČÍNÁME VSTUPNÍ ANALÝZOU

Analýza má formu setkání s majitelem či CEO firmy, případně s dalšími členy managementu. Zabere maximálně půl dne, je zdarma a nevyplývají z ní pro vás žádné závazky či povinnosti. Pomáhá nám poodkrýt všechny možné výzvy, které by mohly bránit splnění vašich strategických cílů a naplnění společného cíle spolupráce.

ČERPEJTE INSPIRACI

Líbí se vám naše články? Odběratelům našeho newsletteru dáváme vědět, když se objeví nový. Aby mohli načerpat inspiraci pěkně za čerstva. Nebojte, nic jiného v newsletteru není. Víme, že firemní novinky nikoho nezajímají. Proto posíláme pouze obsah, který má pro čtenáře skutečnou hodnotu.

© Copyright - Brand Hub s.r.o. - 2016 - 2024