Často se s lidmi bavím na téma vizí, vizionářství a také vize coby nástroje strategického řízení. Mnozí mi oponují, že jde o jen o pár vět, které jsme si zvykli vyvěšovat do zasedacích místností, na webové stránky a podobně. Oponenti v tomto mají bohužel často pravdu. Přitom jde o úžasný nástroj, víme-li, jak jej využít.

V souvislosti s vizemi se dostáváme až k principu dvojího vytváření (dvojí tvorby), kterou ve své knize 7 návyků skutečně efektivních lidí (v originálu The 7 habits of highly effective people) zmiňuje manažerský konzultant světového formátu, Stephen Covey. Covey v souvislosti s tímto principem mluví o tom, že většina špičkových výsledků lidské činnosti, ať již jde o umění, sport, vynálezy, literární díla atd., vzniká dvakrát. Poprvé ve formě myšlenky, jež se zrodí v mozku tvůrce. Tomuto kroku říkáme první vytváření. Tvůrce se následně rozhoduje, zda celou věc postoupí do druhého vytváření a zda tedy předmět jeho úvah vznikne fyzicky. Myšlenka vzniklá v první fázi se může prostřednictvím druhého vytváření zhmotnit ve fyzickém světě.

Tento princip platí, ať si jej uvědomujeme či nikoli. Vědomí lidé jsou schopni jej zachytit a vnímat, nevědomí jej připisují náhlé inspiraci, kterou dle jejich názoru nemohou ovlivnit. A v tom je zásadní rozdíl. Tak propastný, že mnohdy rozhoduje o bytí a nebytí těch nejvýznamnějších věcí na naší planetě. Pokud si totiž tento princip uvědomujete a dokážete s ním pracovat, mnohem snáze vytváříte nové hodnoty. Nesnažíte se hned vyrobit nový model vozu. Nejdříve jej nakreslíte, popíšete do největších podrobností a navrhnete proces konstrukce. Než vytvoříte nějaký byznys, přemýšlíte nad ním, pokládáte si mnoho otázek a hledáte na ně odpovědi. Celý byznys vytvoříte v hlavě, následně popíšete kroky, jak jeho jednotlivé části zhmotnit ve fyzickém světě.

Tomu osobně říkám mít vize. Ty skutečné, hodnotné, inspirující, vytvářející. Když své klienty učím pracovat s vizí, učím je pracovat s jejich představami a tyto představy rozvádět a formovat. V mysli, na papíře a až pak ve skutečnosti. Když tvrdím, že společnosti potřebují silné vize, nemluvím o hloupých proklamacích, které jsou spíše výsledkem kreativního psaní než inspirace a snahy o skutečný posun kupředu. Mluvím o proklamacích, které jsou záznamem idejí vzniklých v procesu prvního vytváření.

Podnikatelé, sněte! Sněte a přetvářejte své sny v reálné projekty. Vytvářejte poprvé, abyste mohli tvořit podruhé.

Tam, kde je úžasná vize něčeho budoucího, tam je cítit silný zápal pro věc, odhodlání, radost z činnosti a díky tomu flow. Vždy, když mi klient či kamarád podnikatel popisuje svůj nový projekt, rozebírá jeho detaily, vidím před sebou vizionáře. Vizionáře, který pátral po úžasné myšlence, kterou by mohl zhmotnit. Vím, že před sebou vidím člověka naplněného štěstím z tvorby. A to je ten nejlepší pohled, který člověk může mít.

Nebojte se proto mít vize budoucnosti. Protože vize budoucnosti jsou prvním krokem k tvorbě něčeho nového, něčeho významného. Toto vizionářství by mimochodem mělo být hlavním úkolem majitelům a vrcholných manažerů firem. Žádné denní operativní záležitosti. Žádné řešení taktických kroků. Správný majitel či vrcholný manažer společnosti sní, vytváří vize, které následně zkoumá z pohledu proveditelnosti a výnosnosti. Správný majitel či vrcholný manažer přichází s nápady a myšlenkami (vizemi), které jeho společnost udrží na špici v oboru a zajistí nové konkurenční výhody. Na jejich realizaci pak najímá výkonné manažery, CEOs a nevím, koho všeho ještě.

Podnikatele, kteří mají čas přemýšlet, protože kolem sebe mají schopný tým realizátorů, lze poznat poměrně snadno. Jsou odpočatí, veselí, plní entusiasmu, srší nápady a myšlenkami a neustále rostou. Přeji Vám, abyste takových lidí měli ve svém okolí co nejvíce, a samozřejmě, abyste se jimi stali i vy osobně.