Slovník pojmů
SLOVNÍK POJMŮ
PŘEHLED ODBORNÝCH VÝRAZŮ, S NIMIŽ SE POTKÁTE (NEJEN) NA TOMTO WEBU

Lean Canvas

Tvůrcem Lean Canvasu je podnikatel Ash Maurya. Předlohou pro tvorbu tohoto nástroje byl světoznámý Business Model Canvas. Hlavním cílem Lean Canvasu měla být co možná největší akceschopnost plánu. Jeho principy měly být orientovány primárně na začínající podnikatele. Maurya proto původní Business Model Canvas upravil tak, aby zachytil nejvíce nejisté a nejriskantnější oblasti, jež bývají nejčastějším důvodem neúspěchu nových firem.

Proto z Business Model Canvasu vyřadil čtyři původní stavební kameny — Klíčové partnery, Klíčové zdroje, Klíčové činnosti a Vztahy se zákazníky. Následně je nahradil novými pojmy:

Problém

Nejvíce startupů neselhává, protože nedokázaly vyvinout produkt, který zamýšlely, ale protože zbytečně spotřebovávají své zdroje na nesprávný produkt (řešení nesprávného problému). Správné pochopení problému je podle Maurya poloviční cesta k úspěchu, proto je toto pole plátna hned první.

Řešení (Solution)

Hned dalším polem plátna je Řešení. V něm máme za úkol definovat možná řešení problémů, které jsme nastínili v předchozím poli.

Klíčové metriky (Key Metrics)

Častým problémem startupů bývá absence definice úspěchu a jeho metrik – tedy jak poznáme, že jde firma správným směrem. Proto je jejich definice součástí Lean Canvasu.

Neférová výhoda (Unfair Advantage)

Neférová výhoda představuje jakoukoliv výhodu, kterou nemohou konkurenti snadno získat – ať už nákupem nebo tím, že ji prostě okopírují. Může to být například nepřenositelná zkušenost, kontakty, přístup k informacím, volné prostory k podnikání a další. Ash Maurya zdůrazňuje, že řada startupů svoji neférovou výhodu nalezne až časem. Pokud tedy na začátku žádnou neobjevíme, nemusíme si hned dělat starosti.

Ukázku plátna najdete níže:

Českou verzi plátna si můžete stáhnout v naší sekci Ke stažení.

Chcete perfektně ovládnout práci s metodikou Business Model Design?

Podívejte se na náš praktický kurz.

© Copyright - Brand Hub s.r.o. - 2016 - 2024