Otevřené kurzy
VYLADĚNÁ FIRMA
Proměňte svou firmu na dokonale fungující švýcarský strojek
READ MORESHOP NEW IN

Dlouhodobé programy jsou vytvořeny tak, aby provázely majitele firmy na osamocené podnikatelské cestě a pomáhaly mu rozvíjet jeho firmu po dlouhé měsíce či roky. Jsou stavěny na principech koučingu a mentoringu.

Když jste zavaleni operativou, nezbývá čas na strategii

Viděli jsme to u desítek, možná stovek firem v našem okolí. Majitelé firmy řeší vše, co zrovna vyžaduje jejich pozornost. Jednou je to úkol, který určili pro sebe. Jindy pomáhají zaměstnancům dosáhnout lepšího výsledku nějaké konkrétní činnosti či úkolu. Jindy napravují chyby, které udělali jejich podřízení. Každý den je stejný – plný více či méně očekávaných úkolů. Ty mají jedno společné. Jde o operativní věci, které je třeba udělat, aby se kolečka byznysu dál točila.

Všichni mají stejné přání. Zbavit se operativy, zbavit se nikdy nekončící záplavy úkolů s nízkým dlouhodobým přínosem, ale vysokou urgencí. Řešením jsou systémy.

Od prvních systémů k systematizaci celé firmy

Vše, co je definováno, lze řídit. Vše, co je definováno, lze delegovat na někoho jiného a očekávat stabilní výsledek. A hlavně, vše, co je definováno, lze dále rozvíjet a zlepšovat.

Naší společnou prací je přetvořit vaši firmu v soubor vzájemně propojených systémů. Tak, aby klíčové činnosti byly jasně definovány, byl jim stanoven cíl, potřebné zdroje a očekávaný výsledek. Vypracovat pro vše důležité, co se ve vaší firmě děje, postupy. Vytvořit ve vaší firmě řád.

Váš věrný průvodce na cestě k transformaci firmy

Tento společný běh není na týdny. Je spíše na měsíce až roky. Postupně spolu definujeme nejdůležitější úkoly a činnosti, popíšeme je a vytvoříme systém, do něhož můžete zasadit jakéhokoli zaměstnance. Ten tuto činnost převezme.

Celý proces pokrývá čtyři klíčové podnikatelské disciplíny a tři klíčové podnikatelské aktivity:

7 dynamik podnikatelského ekosystému

Má tři fáze složené, při nichž postupně systematizujeme všechny oblasti ve firmě.

Fáze 1: Udělat ve firmě pořádek

V první fázi vývoje systémů ve vaší firmě je hlavním cílem vytvořit životaschopný obchodní model s pevnými základy. Když získáte správný základ, můžete formulovat strategie pro stabilní a zvládnutelný růst. Začínáme s vedením, protože věříme, že vaše podnikání je odrazem vás samotných. Bez jasné představy o tom, čím se má vaše podnikání stát, a o životě, který chcete, aby podporovalo, nebudete nikdy schopni vybudovat obchodní systémy, jež tyto výsledky zajistí. Váš růst bude chaotický a vaše podnikání bude úspěšné jen náhodou.

Postup řešení - část 1

Fáze 2: Zajistit růst firmy

S růstem se zvyšují odměny, ale také rizika. Stres a napětí jsou ve fázi růstu jiné než ve fázi zakládání firmy. Úspěšný a dlouhodobý růst závisí jak na pevných základech systémů, tak na odhodlání tyto systémy neustále zdokonalovat apřizpůsobovat je podnikání, do kterého chcete růst.

Postup řešení - část 2

Fáze 3: Svoboda volby

Vyspělá firma má plně vyvinuté systémy – je závislá na systémech, nikoli na lidech. Funguje spolehlivě, předvídatelně a produktivně bez ohledu na to, kdo zastává role v organizační struktuře. Ale co je nejdůležitější, ve vyspělém podniku si můžete svobodně vybrat, jak moc se chcete nebo nechcete zapojit do jeho každodenních záležitostí. Vaše firma může hladce fungovat s vámi i bez vás.

Leadership ve vyspělé firmě

Prokazatelně fungující postupy a nástroje

V každé oblasti, ve které vytváříme systémy, postupujeme v sedmi krocích:

1 Definuj

2 Přiřaď

3 Extrahuj

4 Zorganizuj

5 Integruj

6 Škáluj

7 Optimalizuj

Systemology - postup

Co vás při spolupráci čeká

Spolupráce na systemizaci vaší firmy je nastavena tak, aby byla časově a finančně zvládnutelná pro většinu malých a středních podnikatelů. Je realizovaná formou 2hodinových koučingových sezení či workshopů. Ty probíhají jednou za týden či 14 dní dle intenzity spolupráce.

Vyžadují ale množství práce a zapojení samotného podnikatele, protože jde o jeho firmu. On (případně jeho podřízení) je nositelem veškerých znalostí ve firmě. My zastáváme roli průvodce metodikou a projektového manažera.

Minimální doba spolupráce je odhadována na 1 rok (24 až 48 setkání). Maximální závisí na potřebách firmy a majitele a jeho chuti firmu dále rozvíjet.

Co ze spolupráce získáte

1)Získáte absolutní přehled o tom, co se ve vaší firmě děje.

2)Budete snáze delegovat úkoly a řídit jednotlivce, týmy i firmu jako celek.

3)Zvýšíte výkon a kvalitu na všech úrovních (uvnitř i ven z firmy).

4)Získáte firmu, jejíž výkon je snáze škálovatelný a připravený na růst.

5)Zbavíte se operativy a získáte více času – na strategický rozvoj nebo na vlastní osobní život.

6)Připravíte firmu na hladké předání budoucí generaci nebo na prodej.

Výše investice

Spolupráce je hrazena po měsících zpětně.

  • Varianta
  • Počet setkání v měsíci
  • Cena bez DPH
  • Standardní
  • 2
  • 10 000 Kč
  • Intenzivní
  • 4
  • 20 000 Kč

Cena je konečná a zahrnuje konzultace, veškeré podpůrné materiály a nástroje z dílny Brand Hubu. V ceně není zahrnuto cestovné a případně náklady na nástroje třetích stran.

Materiál ke stažení

Průvodce majitele firmy ke stažení

Průvodce majitele firmy

AŤ UŽ JE VÁŠ CÍL JAKÝKOLI, SPOLUPRÁCI VŽDY ZAČÍNÁME VSTUPNÍ ANALÝZOU

Analýza má formu setkání s majitelem či CEO firmy, případně s dalšími členy managementu. Zabere maximálně půl dne, je zdarma a nevyplývají z ní pro vás žádné závazky či povinnosti. Pomáhá nám poodkrýt všechny možné výzvy, které by mohly bránit splnění vašich strategických cílů a naplnění společného cíle spolupráce.

ČERPEJTE INSPIRACI

Líbí se vám naše články? Odběratelům našeho newsletteru dáváme vědět, když se objeví nový. Aby mohli načerpat inspiraci pěkně za čerstva. Nebojte, nic jiného v newsletteru není. Víme, že firemní novinky nikoho nezajímají. Proto posíláme pouze obsah, který má pro čtenáře skutečnou hodnotu.

© Copyright - Brand Hub s.r.o. - 2016 - 2024