Otevřené kurzy
VNITROFIREMNÍ
WORKSHOPY NA MÍRU
ROZVÍJEJTE SVŮJ TÝM V TÉMATECH KLÍČOVÝCH PRO LEPŠÍ KONKURENCESCHOPNOST VAŠÍ FIRMY
READ MORESHOP NEW IN
  1. Home
  2. >
  3. Rozvoj
  4. >
  5. Vnitrofiremní workshopy na míru

Veškerá témata našich veřejných seminářů a workshopů nabízíme také ve formě vnitrofiremního workshopu na míru.

Vybrané téma či témata přizpůsobíme vašim potřebám. Ty společně vydefinujeme na úvodním analytickém/zadávacím setkání. Ohled bereme na situaci ve vaší firmě, složení účastníků a jejich individuální potřeby a aktuální situaci a vývoj trhu, kde působíte.

Všechny interní workshopy jsou postaveny tak, aby byl dostatek prostoru probrat dané téma v souvislosti s praxí vaší společnosti. Stavíme je tak, aby obsahovaly příklady z vaší praxe, které nám do modelů dosazují samotní účastníci workshopu. Tato aktivní spolupráce a spolutvorba obsahu workshopu pomáhá získané znalosti a probírané nástroje ještě více ukotvit v paměti. Díky tomu si účastníci mohou odnést konkrétní úkoly a prostupy, jak probraný obsah další den použít ve své práci.

Dostupná témata jsou k dispozici v nabídce otevřených seminářů.

Zaujalo vás některé téma a vidíte prostor pro rozvoj vašeho týmu? Chcete sestavit vzdělávací program na míru potřebám vaší firmy?

Kontaktujte nás.