Strategie
(RE)DESIGN BUSINESS
MODELU
DESIGN SPRINT ZAMĚŘENÝ NA NÁVRH ČI INOVACE BUSINESS MODELŮ
READ MORESHOP NEW IN
 1. Home
 2. >
 3. Strategie
 4. >
 5. (Re)Design a inovace business...

Součástí snah o zvýšení konkurenceschopnosti vlastní firmy je čas od času podrobit svou stávající strategii firmy a business model, na němž podnikání stojí, revizi. Podívat se, jestli nejsou nové či jiné, výnosnější možnosti, jak obsluhovat vlastní zákazníky a zároveň jim dodat vyšší přidanou hodnotu. Jednoduchým a efektivním způsobem, jak takovou revizi provést, je design sprint využívající metodiku Business Model Design.

Průběh spolupráce

Realizace probíhá formou design sprintů za využití metodiky Business Model Design. Postupně společně projdeme všech devět stavebních bloků Business Model Canvasu a hledáme možnosti pro změnu s pozitivními dopady na byznys. Výsledkem jsou standardně dva až tři návrhy na změnu vašeho business modelu.

Je-li to účelné, jdeme v rámci design sprintu do větší hloubky a zkoumáme i vnější prostředí business modelu. Pak se zabýváme také analýzou konkurentů a jejich byznys modelů, trendů v oboru, makroekonomickými faktory či sektorovými silami (dodavatelsko-odběratelské vztahy, substituty atp.).

Typické výstupy

 • Typickým výstupem je návrh dvou až tří nových upravených business modelů, které představují výraznější pozitivní změnu oproti stávajícímu stavu a návrh následujících kroků, které vám změny business modelu pomohou uvést do reality.

Klíčové přínosy

 • Naučíte se používat špičkovou metodiku pro inovace business modelů, pomocí níž můžete snadno zhodnotit vlastní business model nebo modely konkurence.
 • Zároveň získáte nové návrhy business modelů, které mohou znamenat nové příjmy, výrazné finanční úspory a zpravidla i novou konkurenční výhodu.
 • Získáte nový pohled na vlastní firmu a její strategii.
 • Týmová práce na (re)designu business modelu má často významný pozitivní dopad na tým. Design sprint tak funguje také jako team building.

Klíčové stavební prvky

 • Metodika Business Model Design, ověřená a celosvětově využívaná pro inovace business modelů.
 • Plátno Business Model Canvas – klíčový nástroj metodiky Business Model Design.
 • Realizační tým sestavený z vašich klíčových lidí doplněný o naše facilitátory (průvodce workshopem).
 • Efektivní forma design sprintu, která umožňuje získat za krátký čas velmi cenné vstupy a maximalizovat tak návratnost investice do projektu.

Investice do projektu

Cena závisí na délce celého sprintu a odráží se od sazby za business day (12 000 Kč bez DPH).

Při spolupráci s klienty se řídíme jasně definovanými principy. Seznámit se s nimi můžete na stránce Jakým způsobem pracujeme.

Chcete dokonale poznat své zákazníky a připravit hodnotovou nabídku, kterou neodmítnou?

Pojďme dát kávu. 😉

© Copyright - Brand Hub s.r.o. - 2016 - 2024