Strategie
KDO JE NÁŠ ZÁKAZNÍK?
DESIGN SPRINT ZAMĚŘENÝ NA POZNÁNÍ ZÁKAZNÍKA A NÁVRH PŘITAŽLIVÉ HODNOTOVÉ NABÍDKY
READ MORESHOP NEW IN
 1. Home
 2. >
 3. Strategie
 4. >
 5. Kdo je náš zákazník...

Kdo je náš zákazník? Jak ho můžeme definovat? Jaké jsou jeho nejdůležitější potřeby a tužby? Jaké úkoly musí plnit v rámci svých životních rolí a s kterými z nich mu můžeme pomoci? Které potřeby jsou pro něj nejvíce a nejméně důležité? Jaké překážky mu stojí v cestě za splněním těchto úkolů (a naplněním dané životní role)? To jsou jen některé otázky, jejichž správné zodpovězení rozhoduje o tom, jestli naše firma bude či nebude úspěšná. A přesně na tyto a mnoho dalších souvisejících otázek pomáhá najít odpovědi špičková a celosvětově používaná metodika Value Proposotion Design (design hodnotové nabídky).

Průběh spolupráce

V rámci jednodenních či vícedenních design sprintů společně projdeme kompletní metodikou Value Proposition Design a podíváme se na vaše cílové skupiny a jejich potřeby ze všech důležitých úhlů pohledu. Do procesu návrhu jsou zapojeni klíčoví členové vašeho týmu, kteří tak na vlastní kůži poznají důležité byznysové otázky spojené se zákazníky.

Výstupem celého design sprintu (workshopu) je celá řada obchodních hypotéz – domněnek o tom, kdo je zákazník a co potřebuje. Domněnek – tedy informací, jež je následně nutné ověřit v trhu. Důležitou součástí celého procesu je tak průzkum trhu, který si tým realizuje sám. Tak, aby došel k co největšímu poznání a své klíčové byznysové domněnky ověřil nebo vyvrátil. Teprve poté na nich lze stavět další obchodní strategii.

Typické výstupy

 • Výstupem design sprintů zaměřených na hodnotovou nabídku je podrobné poznání cílových skupin a jejich potřeb na straně jedné. Na straně druhé pak úprava hodnotové nabídky firmy (produktů a služeb a toho, jak jsou prezentovány) tak, aby odpovídaly myšlení a fungování zákazníků.
 • Všechny klíčové myšlenky spojené se zákazníky a nabídkou jsou ověřeny v trhu. Firma tak svůj byznys nestaví na domněnkách o zákazníkovi, ale na reálných znalostech, které si ověřila a může se spolehnout na jejich platnost.

Klíčové přínosy

 • Budete vědět vše důležité o vašich zákaznících. Poznáte, jakým způsobem přemýšlí, jaké úkoly (tzv. Jobs To Be Done) jsou pro ně důležité či po čem touží.
 • Získáte v trhu ověřené informace, nikoli pouze domněnky, které mohou, ale také nemusí být pravda.
 • Získáte postupy a techniky, jak provádět rychlý a levný průzkum trhu a jak navázat spojení s potenciálními zákazníky tak, abyste od nich získali potřebné informace.
 • Díky získaným metodám a informacím budete již nadále činit pouze informovaná rozhodnutí založená na datech od zákazníků.
 • Zjistíte bílá místa ve vlastních znalostech klienta a jeho potřeb. Při těchto cvičeních často dochází k „aha“ momentům.
 • Získáte nový pohled na vlastní produktovou nabídku.

Klíčové stavební prvky

 • Jasná, celosvětově ověřená a uznávaná metodika Value Proposition Design.
 • Agilní průzkum trhu pro ověření důležitých byznysových hypotéz.
 • Efektivní forma design sprintu, která umožňuje získat za krátký čas velmi cenné vstupy a maximalizovat tak návratnost investice do projektu.
 • Důkladné poznání zákazníka a (re)design nabídky podle zjištěných a ověřených faktů.

Investice do projektu

Cena závisí na délce celého sprintu a odráží se od sazby za business day (12 000 Kč bez DPH).

Při spolupráci s klienty se řídíme jasně definovanými principy. Seznámit se s nimi můžete na stránce Jakým způsobem pracujeme.

Chcete dokonale poznat své zákazníky a připravit hodnotovou nabídku, kterou neodmítnou?

Pojďme dát kávu. 😉