Brand Incubator
DLOUHODOBÉ ROZVOJOVÉ
PROGRAMY
READ MORESHOP NEW IN
 1. Home
 2. >
 3. Strategie
 4. >
 5. Brand Incubator

Brand Incubator je inkubátor značek. V rámci něj vás provedeme celým procesem tvorby strategie vaší značky. Od definice strategické vize a mise, přes kompletní positioning (vymezení vůči konkurenci na trhu) až po návrh marketingového mixu a komunikace. Jde o ucelený program, z něhož získáte mnoho výstupů pro další strategickou a manažerskou práci. Díky tomu, že je inkubátor realizován formou workshopů se zapojením klíčových lidí ve firmě, působí program zároveň jako teambuilding.

Průběh spolupráce

Realizace začíná stručnou analýzou firmy a jejího podnikání včetně hlavních konkurentů. Tato analýza je plně v naší režii a od vás vyžaduje minimální časovou investici. Na začátku projektu si od vás přebereme potřebné vstupy k prostudování.

Následná realizace probíhá formou řízených design sprintů na konkrétní témata. Ve své plné variantě má inkubátor deset design sprintů a závěrečný workshop, na němž je představen finální dokument – manuál vaší značky.

Typické výstupy

 • Výstupy jednotlivých workshopů a design sprintů jsou konkrétní části strategie, které definují váš byznys a značku.
 • Výsledným výstupem celého inkubátoru je manuál značky, který slouží jako podklad pro přípravu propagace a pro návrh korporátní identity.

Klíčové přínosy

 • Jde o jeden z nejkomplexnějších a nejucelenějších programů designu značky na trhu.
 • Inkubátor se zaměřuje nejen na povrch (jak má vypadat osobnost značky a její komunikace) ale i na systém a strategii (produkty z pohledu značky, klíčové hodnoty, vize a poslání, definice trhu a vymezení vůči konkurenci).
 • Na celé tvorbě významně participuje tým složený z vašich klíčových lidí. Jde o týmovou práci. Tým je tak vtažen do celého procesu a přijímá ji za svou.
 • Díky workshopové formě program zároveň tmelí tým a nastavuje mu společnou vizi.

Klíčové stavební prvky

 • Zaměření na kompletní marketingový mix z pohledu značky (produkty, cenotvorba, propagace i distribuce).
 • Zapojení klíčových lidí ve firmě do celého procesu tvorby.
 • Zaměření na budoucnost (vize) i současnost (správné cílové skupiny, ziskovost produktového portfolia, byznys model).
 • Projektový plán pro uvedení konkrétních kroků do praxe.

Investice do projektu

Projekt ve své plné podobě představuje více než 100 hodin konzultantské práce.

Cena inkubátoru je 162 000 Kč bez DPH (bez doprovodných nákladů).

Při spolupráci s klienty se řídíme jasně definovanými principy. Seznámit se s nimi můžete na stránce Jakým způsobem pracujeme.

Chcete zjistit, jak může být program Brand Incubator prospěšný vaší firmě?

Pojďme dát kávu. 😉

© Copyright - Brand Hub s.r.o. - 2016 - 2024