Management
INTERIM MANAGEMENT
EXTERNÍ ŘÍZENÍ MARKETINGU
A MARKETINGOVÝCH PROJEKTŮ
READ MORESHOP NEW IN
 1. Home
 2. >
 3. Management
 4. >
 5. Interim management

Změnové projekty v marketingu nejen navrhujeme, ale často i řídíme. Ideální formou spolupráce v těchto případech je interim management. V rámci role externího marketingového manažera pomůžeme nastavit správná KPI pro marketingové oddělení, nastavit procesy a reporting a zajistit funkční marketingové oddělení, které se podílí na plnění firemních cílů. Interim projekty trvají podle potřeby půl roku až rok. Během té doby zároveň připravíme vše pro příchod interního marketingového manažera a v případě potřeby pomůžeme s jeho výběrem.

Průběh spolupráce

 1. Na začátku vždy definujeme a sepíšeme vaše potřeby, představy o výsledcích a průběhu spolupráce.
 2. Stanovíme časový rámec projektu a jednotlivé milníky, případně vstupy a závislosti na jiných částech firmy (výzkum a vývoj, obchod, dodávka vstupů, výroba apod.).
 3. Sestavíme tým (pokud již není), stanovíme jeho KPIs a úkoly.
 4. Začneme s realizací prvních mikroprojektů a úkolů.
 5. Pravidelně se scházíme s nejvyšším vedením nad výsledky spolupráce. Frekvence je dle potřeby – jednou za 14 dní až měsíc.

Nejčastější KPIs, s nimiž pracujeme

KPIs můžeme rozdělit na primární a sekundární podle dopadu na byznys klienta. U většiny spoluprací se od nich odvíjí i část naší odměny.

Primární

 • Počet poptávek (hot leads) u B2B klientů.
 • Počet objednávek/registrací či nákupů u B2C klientů.

Sekundární

 • Kontakty pro pravidelnou komunikaci s potenciálními zákazníky a remarketing (tvorba e-mailové databáze, aktivní fanoušci na sociálních sítích, počet kontaktů pro telemarketing apod.).
 • Návštěvnost webových stránek a její kvalita.

Podmínky spolupráce

 • Projekty se uzavírají minimálně na půl roku.
 • Odměna zpravidla kombinuje fixní a variabilní složku závislou na dosažených výsledcích.
 • Minimální objem spolupráce je na úrovni 1/4 plného úvazku.

Na co je třeba myslet

Interim manažerské projekty nejsou outsourcingem marketingového oddělení. Jsou outsourcingem pozice CMO (marketingového manažera či ředitele). Interim manažer se nezabývá konkrétní kreativou, ale zodpovídá za řízení a výsledky oddělení.

Při spolupráci s klienty se řídíme jasně definovanými principy. Seznámit se s nimi můžete na stránce Jakým způsobem pracujeme.

Chcete zjistit, co může externí marketingový manažer udělat pro vaši firmu?

Kontaktujte nás.

© Copyright - Brand Hub s.r.o. - 2016 - 2022