Strategie
ŘEŠENÍ
POMŮŽEME VÁM ZVÝŠIT VAŠE MARŽE, ZÍSKAT NOVÉ KONKURENČNÍ VÝHODY ČI OBSADIT NOVÉ TRHY
 1. Home
 2. >
 3. Řešení

Díky osvědčeným strategickým nástrojům a poradenství a managementu založeném na datech pomáháme firmám nacházet nové zdroje marže, hledat nebo vytvářet nové konkurenční výhody a zlepšovat jejich postavení na trhu a celkovou konkurenceschopnost.

Nabízíme jediné řešení, které je vždy díky volbě vhodných nástrojů a postupů přizpůsobeno potřebám konkrétního klienta a konkrétní situace. Nejčastější problémy, s nimiž se u klientů setkáváme, najdete na stránce Nejčastěji řešené problémy.

Jak postupujeme

 • Zadání projektu

  Rámcové nastínění cílů a "startovní čáry", na které začínáme

 • Analýza firmy a trhu

  Snaha zjistit, co všechno by nám mohlo pomoci či bránit v naplnění cílů

  Analýza firmy a trhu

 • Definice (odhalení) klíčových výzev

  Výsledek analýzy je soupis pozitivních i negativních aspektů, které je třeba využít či vyřešit, aby se firma posunula dál

 • Výběr projektů s největšími dopady

  Výběr konkrétních změnových projektů k řešení a návrh postupu zajišťujícího úspěch

  Výběr projektů s největšími dopady

 • Realizace změnových projektů

  Poradenská či manažerská práce na vybraných projektech

 • Pravidelné vyhodnocení

  Pravidelné setkání s top managementem a hodnocení průběhu spolupráce, případně korekce

  Pravidelné vyhodnocení

Při spolupráci s klienty se řídíme jasně definovanými principy. Seznámit se s nimi můžete na stránce Jakým způsobem pracujeme.

Oblasti, které pokrýváme

 • Analýza zákazníka a definice trhu

  Pracujete skutečně z pohledu marže s těmi nejlepšími cílovými skupinami? Neskrývá se pomyslný poklad někde jinde? Na základě dat vybereme ty nejlepší cílové skupiny pro váš byznys.

 • Návrh ziskových produktů a služeb

  Nedalo by se vaše produktové portfolio rozšířit o nové produkty či služby? Díky nástrojům pro stavbu vysoce maržových produktů a byznys modelů vám takové najdeme a pomůžeme vytvořit.

 • Hledání nových zdrojů marže

  Přinášejí vaše produkty zákazníkům tak velkou hodnotu, aby zajistily vaše maximální marže? Zjistíme, zda je prostor pro růst hodnoty pro zákazníka a marží pro vás.

 • Budování konkurenceschopnosti a konkurenčních výhod

  Jaké kroky děláte pro to, abyste svou konkurenci nechali daleko za sebou? Jde o systémová opatření nebo o nahodilé změny? Zmapujeme pro vás možnosti, jak trvale posilovat vaši konkurenceschopnost a budovat nové konkurenční výhody.

 • Odlišení se (diferenciace) na trhu a klíčová prodejní sdělení

  Směřují vaše strategické kroky k odlišení od konkurence nebo se pomalu ale jistě přibližujete? Pomůžeme vám nastartovat taková opatření a styl komunikace, která vás od konkurentů jednoznačně odliší.

 • Budování značek

  Budujete svou značku cíleně jako jedno z největších možných aktiv firmy? Pomůžeme vám připravit dlouhodobou strategii budování značky, která zvýší hodnotu vaší firmy a vytvoří významné aktivum.

Průběh spolupráce

Spolupráci dělíme do dvou samostatných celků:

 • Analýza výchozího stavu
 • Poradensko/manažerská spolupráce

Analýza výchozího stavu

Je podmínkou úspěšné spolupráce. Nejdříve je třeba zjistit všechny problémy, které vedou k tomu, že některý z klíčových ukazatelů neodpovídá představám majitelů nebo vedení firmy. Málokdy je příčina pouze jedna. Naopak téměř vždy jde o různě spletitou síť příčin různého charakteru (vnějších i vnitřních). Nejčastější problémy, s nimiž se u klientů setkáváme, najdete na stránce Nejčastěji řešené problémy.

Analýza výchozího stavu je časově jasně ohraničený projekt se samostatným rozpočtem. Obvykle trvá 1 – 2 měsíce. Jeho výstupem jsou konkrétní zjištění a navržené změnové projekty, jež povedou k požadovaným výsledkům. Ty si klient může řešit/řídit sám nebo ve spolupráci s námi.

Poradensko/manažerská spolupráce

Druhou fází (celkem) je následná práce na konkrétních změnách vycházejících z analýzy. Náš úkol zde může sahat od minima (občasné konzultace manažerům změn) až přes intenzivnější poradenskou práci, kdy jsme často v kontaktu s manažery změn a pomáháme jim změny prosadit až po roli interim manažerskou, kdy konkrétní změnové projekty pro klienta vedeme sami a na určitý čas se začleňujeme do struktury firmy.

Tyto projekty jsou podle množství změn, které je potřeba realizovat, středně až dlouhodobé. Doba realizace se pohybuje od čtvrt roku po zhruba dva roky. Nemají dopředu jasně daný časový rámec (lajcky řečeno spolupracujeme tak dlouho, dokud není dosaženo cíle). Financován je daný projekt formou stanovené fixní měsíční odměny (případně doplněné o success fee).

Chcete dokonale poznat své zákazníky a připravit hodnotovou nabídku, kterou neodmítnou?

Pojďme dát kávu. 😉

© Copyright - Brand Hub s.r.o. - 2016 - 2022