Při práci s klienty se často setkávám s otázkou, které elementy byznysu jsou nejdůležitější. Těžko se hledá odpověď, protože to záleží na tolika faktorech, že jakákoli odpověď nikdy nebude úplná.Nicméně lze říci, že v dnešním článku zmíněné elementy rozhodně patří mezi ty více důležité. U jednoho z nich si to lidé v ČR uvědomují více, u druhého méně. Prvním elementem je srdce – smysl pro daný projekt, sen, který vás k jeho realizaci vede, zápal, se kterým vstáváte ke každému úkolu s daným projektem souvisejícímu. Druhým je systém. Jasné postupy a procesy, které vám pomohou dodat projektu postavenému na snu tolik potřebnou efektivitu a stabilitu.

Srdce – projekty bez smyslu nejsou přitažlivé a chybí jim šťáva

Projekty, které neleží nikomu na srdci, jsou jako bez duše. Jde v nich pouze o kumulaci kapitálu a chybí v nich jakýkoli vyšší smysl. Nikoho nenadchnou, pokud zrovna nejde o investora, který se může opájet výší získané dividendy. Takovým projektům chybí šťáva a lidé v nich jsou mnohdy jen výrobním kapitálem s pořadovým číslem. Jakékoli snahy o polidštění působí uměle a falešně, jelikož takovým projektům chybí skutečné nadšení z práce a tolik hledané flow (nepleťme prosím s cash flow :). Takové projekty vídáme denně. Je jimi většina nadnárodních korporátů, kde dnes již funguje pouze druhý element – systém. Původní duch firmy se již dávno vytratil a takové firmy dnes horko těžko bojují o to, aby byly znovu zajímavé jak pro své zákazníky, tak pro špičkové pracovníky.Srdce v projektu mají velmi často zakladatelé start-upů. Lidé, kteří chtějí mít nějaký ten svůj byznys s jasnou vizí výsledku, jenž je naplňuje, pro který dýchají a pro který jsou ochotní obětovat mnohé. Vídám takové lidi v prostorách Impact Hubu, kde naše společnost sídlí. Potkávám je zde v šest ráno i ve dvě vnoci, jak neúnavně pokračují v práci na svém snu. A kdykoli s nimi mluvím, vím, ba dokonce cítím, že jejich srdce je v jejich firmě.

Systém – projekty bez systému nejsou udržitelné

Je skvělé mít zápal pro to, co děláme. Ale bez jasného systému, dobře nastavených procesů, rozdělených úkolů a definovaných kompetencí přivádíme na svět jen neosedlaného koně, který nám v lepším případě uteče, v horším nás předtím ještě kopne. Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými start-upy je kromě dobrého odhadu potřeb a potenciálu trhu také to, zda do svého fungování zavedly řád a systém či nikoli. Hezky o tom ve své knize Diagnostika a vitalizace firem a organizací mluví přední český konzultant v oblasti revitalizace společností Jiří Plamínek. Poté, co společnost najde prostředky, jak být na trhu užitečná (což je první z předpokladů úspěchu každého začínajícího podniku), musí směřovat k provozní efektivitě (či, chcete-li, snaze o provozní dokonalost). Pyramida na obrázku níže (ze stejné knihy) dokládá celou strukturu růstu.

(Zdroj: Plamínek, Jiří: Diagnostika a vitalizace firem a organizací)

Závěrem

Co říci závěrem? Snad jen, že společnost bez srdce může na určité úrovni existovat. Bez systému však nikoliv. Na druhou stranu cokoliv bez srdce je mrtvé a o firmách to platí rovněž. Osobně proto nabádám každého klienta, aby se věnoval své vizi spjaté s podnikáním. Aby hledal ty prapůvodní důvody, které ho vedly k získání prvního živnostenského listu či založení první právnické osoby. Jedině skrze vlastní poslání, vizi a práci na zhmotnění této vize může člověk v podnikání dojít k dlohodobé a (použijeme-li moderní termín) dlouhodobě udržitelné radosti ze své činnosti. A o tu by nám mělo jít především. Stavme firmy jako dobře promyšlené systémy. Stavme firmy pro radost z vlastního přínosu a z budování něčeho většího, než jsme my sami. Dodávejme kvalitní a užitečný produkt. A peníze přijdou samy. Věřím tomu a řídím tak své podnikání i podnikání svých klientů.