10 PRINCIPŮ ZVYŠOVÁNÍ
KONKURENCESCHOPNOSTI
NAJDĚTE NOVÉ MOŽNOSTI, JAK ZLEPŠIT SVÉ POSTAVENÍ NA TRHU
READ MORESHOP NEW IN

Na praktickém semináři 10 principů zvyšování konkurenceschopnosti firmy společně rozebereme principy budování konkurenceschopnosti firem, které se nám nejvíce osvědčily při práci s klientskými společnostmi. Najít je můžete v našem Modelu konkurenčních výhod, který je nosným nástrojem semináře.

Seminář je sestaven jako praktický workshop, na němž probereme postupy a nástroje, jež pro zvyšování konkurenceschopnosti používáme u našich klientů. Podíváme se společně například na zavádění inovací ve firmě, rozvoj inovačního prostředí, redesign byznys modelů, vliv značky (a jejího správného budování) na konkurenceschopnost a na mnoho dalších oblastí. Zároveň rozebereme postupy a nástroje, jak principy Modelu konkurenčních výhod využít pro rozvoj vlastní firmy.

Klíčové výhody semináře

 • Získáte celou řadu typů a inspirace pro posilování konkurenceschopnosti vaší firmy včetně nástrojů, které lze pro jednotlivé směry zlepšování použít.
 • Díky úzké skupině účastníků je vždy dostatek prostoru prodiskutovat a sdílet zkušenosti jednotlivých účastníků s posilováním konkurenceschopnosti a rozebíranými cestami a nástroji.
 • Seminář se nezaměřuje na jeden konkrétní způsob inovace a rozvoje firmy, ale dává účastníkům možnost vybrat si pro ně a jejich situaci vhodný typ a ten v rámci diskuse rozebrat do větších detailů.
 • Seminář je protkán případovými studiemi a praktickými postupy, které používáme každý den u našich klientů.

Pro koho může být přínosný

Pro majitele či ředitele malé a střední firmy, který má strategickou roli ve firmě (tedy spíše CEO než COO) a který chce svou firmu rozvíjet dál, budovat nové trhy a posouvat konkurenceschopnost své firmy neustále dále (a má na to časovou a mentální kapacitu).

Typické výstupy semináře (aneb co si odnesete)

 • Inspirace v podobě různých směrů možného rozvoje konkurenceschopnosti firmy.
 • Celá řada prověřených nástrojů s informacemi o zdrojích k dalšímu hlubšímu samostudiu.
 • Diskuse nad optimálním směrem rozvoje firem účastníků kurzu.

Organizační detaily

 • Seminář je jednodenní a probíhá od 9:00 do 17:00.
 • Pro účastníky je zajištěno občerstvení a oběd.
 • Parkovat se dá u všech lokalit, kde kurz pořádáme (parkování může být zpoplatněno).
 • Maximální počet účastníků: 12

Cena

3 630 Kč s DPH (3 000 Kč bez DPH)

Seminář se hradí předem na základě vystavené zálohové faktury.

Aktuálně nemáme vypsán žádný termín. Vyplníte-li formulář níže, budeme vás o novém termínu informovat.

Vaše adresa poslouží pouze pro informace o termínu kurzu. Případně pro zasílání nových odborných článků, projevíte-li zájem.

Nevybrali jste si otevřený kurz, ale zaujala vás témata? Chcete sestavit vzdělávací program pro váš tým?

Kontaktujte nás.